Lite historia...

Hammarbys namn och historia

Namnet Hammarby är känt ända sedan 1330-talet. Det var ett ganska vanligt bebyggelsenamn. Ordet "hammar" betyder klippa eller stenig mark, vilket är en bra beskrivning av terrängen i stadsdelen.

Hammarby, som tidigare hörde till Enskede gård, var en av de egendomar som på 1500-talet donerades av Gustav Vasa till Danviks hospital. 1917 köpte Stockholms stad egendomen, som låg vid nuvarande Södra Hammarbyhamnen, för att bygga Hammarbyleden mellan Saltsjön och Mälaren. Området tillhörde då Nacka kommun, men inkorporerades med Stockholm 1930. I samband med Hammarbyledens tillkomst på 1920-talet fylldes marken ut i stora delar av Hammarby sjö. Därigenom bildades Hammarbyhamnen där ett stort industriområde växte upp. Först kom General Motors 1927, senare bl a Elektro-Helios och Lumafabriken. Området kring Hammarbyhöjden och Gullmarsplan var fram till mitten av 1930-talet rena landet. Där låg bondgårdar, koloniområden och handelsträdgårdar. Strax öster om Gullmarsplan låg lantvärnskyrkogården där offren från de sista koleraepidemierna under första hälften av 1800-talet begravdes.

Stockholms gamla avrättningsplats

Vid slutet av 1600-talet flyttades galgen från Stigberget på Söder till Galgbacken i Hammarby. Den sista hängningen skedde 1818, och den sista offentliga avrättningen 1862 då skarprättaren J F Hjort halshögg gardisten P V Göthe för att ha mördat en bodmamsell på Hornsgatan. 

Gatunamn

När namnsättningen av gator på 1930-talet blev aktuell i det nybyggda området i norra Hammarbyhöjden saknades tillräckligt många lokala namn. I stället föreslogs att gatorna skulle ges namn efter svenska kulturpersonligheter från 1500-, 1600-och 1700-talen. Personer som genom sina forskningsresor i främmande länder eller genom vetenskapliga arbeten gjort betydande insatser inom geografi, naturvetenskap, etnologi eller språkvetenskap. Det är möjligt att namnet Hammarby givit associationer till Linnés Hammarby i Uppland, då flera av Carl von Linnés främsta lärjungar har fått ge namn åt gator.

Senare namn kommer från en kategori kallad "äldre svenska forskningsresande" från 1800-talet, men även några som levt i början av 1900-talet. I södra delen av Hammarbyhöjden och i Björkhagen har "syd- och västsvenska orter" använts.

Brf. Studierektorns fastighet ligger vid Ulricehamnsvägen på gränsen mot Björkhagen.

Hammarbyhöjden byggs

Efter ett par tidigare förslag gjorde till slut Stockholms stadshus arkitekt, Ragnar Östberg, 1931 en stadsplan över Hammarby med enbart smala trevåningshus, 10,4 m breda. Planen godkändes i fastighetsnämnden, men det kom att dröja ända till 1935 innan det första spadtaget kunde tas. Under tiden hade fastighetskontorets arkitekter arbetat om Östbergs plan och gjort husen ännu smalare.

Husen putsades i ljusa kulörer vilket gjorde att stadsdelen kom att kallas "den vita staden". Norra delen av Hammarbyhöjden byggdes i princip under 1930-talet och utgör ett exempel på funktionalismens genombrott, medan södra delen byggdes främst under 1940- och 1950-talen. 

Dan Lindberg och Peter Stenberg är arkitekterna bakom våra två hus. Dessa hus är beställda att ha gavel-mått som de omgivande 40-talshusen för att smälta in i stadsbilden. Husen stod inflyttningsklara i juli 1996.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)