Säkerhet

Brandskydd i flerbostadshus

Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av de i samband med bränder i bostäder.

Många enkla åtgärder kan vidtas för att förhindra brand och för att minska dess konsekvenser. Till exempel hade många av dem som omkommit i bostadsbränder överlevt om det funnits brandvarnare i bostaden.
 
Ett bra brandskydd består av flera olika delar och bygger på att alla parter, både ägare och användare av en byggnad, tar ansvar för det. För att säkerställa att samtliga delar i brandskyddet fungerar, behöver ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivas. Det innebär att ta ett helhetsgrepp om brandskyddet och på ett systematiskt sätt arbeta både med att förebygga och minska konsekvenserna vid brand.
 
Systematiskt brandskyddsarbete innebär också att arbeta både med tekniska delar, som byggnaden och brandtekniska installationer, samt med det organisatoriska brandskyddet, som rutiner, utbildning till ansvariga på olika nivåer, information till de boende med mera. För att säkerställa god ordning på brandskyddet och brandskyddsarbetet behöver delar av det dokumenteras.
Ta dig gärna tid att läsa informationen från MSB och Räddningstjänsten här nedan, följ länkarna! 
          
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)